Vokálna skupina Brilliant:Festival Legato:Celoštátna postupová súťaž
a prehliadka speváckych zborov 2015 (dospelí):